Strona startowa  
30.03.2015.
 Misja Izby Skarbowej w Krakowie
„Pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa ”
 
Narada Dyrektorów Izby Skarbowej w Krakowie z Naczelnikami małopolskich Urzędów Skarbowych
Redaktor: Redaktor Serwisu   
26.03.2015.

ap_is_kr.png W dniu 17 maraca 2015 r. w Izbie Skarbowej w Krakowie odbyła się narada Dyrektorów Izby Skarbowej w Krakowie z Naczelnikami małopolskich Urzędów Skarbowych. Podczas narady zostały omówione zagadnienia dotyczące kontroli podatkowej w Administracji Podatkowej oraz nowego systemu weryfikacji prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych. Protokół z tej narady publikujemy tutaj .

Zachęcamy również do zapozniania się z prezentacją przygotowaną przez Ministerstwo Finansów "Wsparcie w prawidłowości rozliczeń podatkowych i ograniczenie unikania opodatkowania", która została zaprezentowana na spotkaniu przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Finansów z szefami największych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce.

 
Rozliczenie podatku podczas zakupów
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
23.03.2015.

Zakupy w galeriach handlowych mogą być okazją do łatwego rozliczenia swojego rocznego zeznania podatkowego PIT. Przykładem była akcja przeprowadzona w weekend 13-15 marca, która okazała się ogromnym sukcesem administracji podatkowej i Ministerstwa Finansów.

Przez trzy dni pracownicy administracji podatkowej obsługiwali chętnych aż w 68 centrach i galeriach handlowych w całym kraju, w tym w czterech w Małopolsce. W ramach weekendowej inicjatywy „Szybki PIT w centrum handlowym" na terenie całej Polski z pomocy pracowników urzędów skarbowych skorzystało blisko 16 tys. klientów. W województwie małopolskim obsłużyliśmy ponad 1,2 tys. klientów.

Na specjalnie wyznaczonych stanowiskach w galeriach handlowych urzędnicy pomagali podatnikom w wypełnianiu rocznych PIT-ów, wysyłali je również na miejscu przez system e-Deklaracje do dowolnego urzędu skarbowego w Polsce. W ramach akcji przesłano przez Internet ponad 12 tysięcy zeznań podatkowych PIT, z czego 10% w Małopolsce. Wszystkim zainteresowanym udzielano również informacji podatkowych, głównie w zakresie opodatkowania dochodów, zwłaszcza zagranicznych, oraz stosowania ulg i odliczeń np. ulgi na dzieci czy rehabilitacyjnej. Liczby te jednoznacznie potwierdzają duże zainteresowanie Polaków akcją administracji podatkowej i jej pozytywny odbiór.

Nasi klienci byli pozytywnie zaskoczeni, że wysłanie zeznań podatkowych drogą elektroniczną jest tak szybkie, proste i skuteczne a poza tym, że można było nas urzędników spotkać w tak nietypowym miejscu jak galeria handlowa. W weekend 18-19 kwietnia br. w godz. 10-18 planujemy ponownie zorganizować podobną akcję.

Podobną, równie udaną inicjatywą administracji podatkowej jest organizowanie w całej Polsce dni otwartych w urzędach skarbowych. W sobotę, 7 marca br., podczas dnia otwartego urzędy skarbowe odwiedziło prawie 45 tys. osób, w tym ponad 3,6 tys. w Małopolsce. Akcja została zainicjowana w 2005 r., by dać podatnikom możliwość uzyskania fachowej pomocy przy rozliczaniu podatku dochodowego również w sobotę.

 
Wsparcie i ochrona uczciwych podatników priorytetem Administracji Podatkowej
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
02.03.2015.

Wsparcie i ochrona uczciwych podatników, szybka i wiarygodna informacja podatkowa oraz aktywniejsze zwalczanie przestępstw podatkowych – to główne cele zmian wprowadzanych przez polską Administrację Podatkową. Wdrażanie nowych lub usprawnianie istniejących rozwiązań służących obsłudze podatników to jeden z priorytetów polskiego rządu.

Intensywne zmiany w strukturze i sposobie pracy Administracji Podatkowej są konsekwencją nowelizacji Ustawy o urzędach i izbach skarbowych (wchodzą one w życie 1 kwietnia br.). W podpisanym właśnie przez Jacka Kapicę - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów dokumencie pt. „System Obsługi i Wsparcia Podatnika" zdefiniowany został nowy system, mający wspierać podatników w realizacji obowiązków podatkowych w konkretnych sytuacjach.

Konsolidacja usług pomocniczych w izbach i urzędach skarbowych umożliwi przesunięcie wygospodarowanych etatów do bezpośredniej obsługi podatnika. Korzystnie wpłynie to na wydajność, przejrzystość i szybkość działania administracji, jakość jej usług, a ponadto przyniesie wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami. Działania te zintensyfikowane zostaną w procedowanej właśnie ustawie o Administracji Podatkowej.

Czytaj całość na stronie internetowej Administracji Podatkowej MF.

 
Rekordowa liczba szkoleń dla Podatników przeprowadzona przez małopolskie urzędy skarbowe
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
03.02.2015.

W 2014 r. urzędy skarbowe w Małopolsce przeprowadziły aż 259 bezpłatnych i otwartych szkoleń dla Podatników.

Uzyskany za 2014 r. wynik pokazuje, że zaangażowanie urzędów skarbowych w edukację Podatników błyskawicznie rośnie. Urzędy skarbowe w pierwszej kolejności starają się pomagać podatnikom w wypełnianiu ich obowiązków podatkowych. Pomoc jest realizowana m. in. poprzez zwiększanie liczby fachowych szkoleń. Ich tematyka dobierana jest pod kątem ułatwiania prawidłowego rozliczania podatków. Szkolenia obejmują zarówno tematy stricte podatkowe, jak i dodatkowo promujące elektroniczne kanały kontaktu z administracją podatkową.

Rok 2015 zapowiada się jeszcze bardziej imponująco. Tylko w styczniu i lutym br. małopolskie urzędy przeprowadziły lub planują przeprowadzić blisko 100 szkoleń dla Podatników. Wśród tegorocznych tematów dominują: rozliczenie zeznań rocznych PIT, ulgi w tym podatku, nowe zasady stosowania kas fiskalnych, obowiązkowa forma elektroniczna przesyłania przez pracodawców informacji o dochodach pracowników (PIT-11, PIT-40 itp.), składanie zeznań rocznych PIT przez internet, zakładanie profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Aktualne informacje o bieżących szkoleniach dla Podatników można zawsze znaleźć na stronie internetowej Izby Skarbowej w Krakowie pod adresem: www.is.krakow.pl/szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od adresu zamieszkania i urzędu, w którym się rozliczają!

Zobacz też:
Artykuł na stronie Ministerstwa Finansów na temat szkoleń w Małopolsce.

 
Kasy fiskalne obowiązkowe niezależnie od obrotu
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
19.01.2015.

kasa fiskalna Z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy – niezależnie od wielkości osiągniętego obrotu.

W myśl nowych przepisów obowiązek stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, dotyczy podatników świadczących usługi m. in.:

  • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy czy lekarzy dentystów,
  • prawnicze (z wyłączeniem czynności notarialnych),
  • doradztwa podatkowego,
  • fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
  • gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, oraz usługi kateringowe,
  • napraw pojazdów samochodowych i motorowerów, wymiany opon i kół do pojazdów, dot. badań i przeglądów technicznych pojazdów;

oraz podatników dokonujących dostaw m.in.:

  • perfum i wód toaletowych.

Wobec tych wszystkich podatników nie ma już zastosowania dotychczas obowiązujące zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Sam fakt, że podmioty te wykonują określone w rozporządzeniu usługi zobowiązuje je do posiadania kasy rejestrującej i ewidencjonowania na niej obrotu.

Podmioty świadczące powyższe usługi mogą skorzystać z dwumiesięcznego okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych przepisów. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami muszą rozpocząć ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z dniem 1 marca 2015 roku.

Natomiast podatnicy, którzy rozpoczynają świadczenie ww. usług w 2015 roku, mają obowiązek instalacji kasy rejestrującej po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie tych usług. W przypadku rozpoczęcia w 2015 r. dostaw perfum i wód toaletowych obowiązek ten powstaje od pierwszej takiej dostawy.

Pełny katalog dostaw i usług, które podlegają rejestracji na kasach rejestrujących znajduje się w §4 rozporządzenia.

Nowe regulacje nie obejmują już zwolnienia dla podatników świadczących usługi okazjonalnie dla niewielkiej liczby odbiorców. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami kasy rejestrującej nie musiał posiadać podatnik, którego liczba świadczonych rocznie usług udokumentowanych fakturami nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20.

Przypomnieć należy, iż zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących są podatnicy, których obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekraczają 20.000 zł. (limit ten nie dotyczy podmiotów wskazanych w §4 o czym mowa powyżej).

Rozporządzenie wprowadza jednak istotną zmianę w sposobie ustalania kwoty obrotów która powoduje utratę tego zwolnienia. – od 2015 r. kwota ta nie obejmuje obrotu uzyskanego ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, a także sprzedaży nieruchomości. Transakcje takie będą jednak musiały być udokumentowane fakturą.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia poświęcone tematyce kas rejestrującej organizowane przez Małopolską Administrację Podatkową. Aktualne informacje znajdziecie Państwo pod adresem: www.is.krakow.pl/szkolenia

 
Małopolskie biura rachunkowe poinformowane o obowiązkowym E-PIT-11
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
14.01.2015.

Ponad 3 tysiące biur rachunkowych z Małopolski zostało listownie powiadomionych o nowych zasadach wysyłania deklaracji podatkowych przez internet. To praktycznie wszystkie biura działające w naszym województwie.

Tam gdzie było to możliwe urzędy skarbowe rozsyłały e-maile, w pozostałych przypadkach informacja została przekazana pocztą tradycyjną. Działania te stanowią część szerokiej akcji informacyjnej małopolskiej administracji podatkowej pod nazwą "E-PIT-11", w ramach której prowadzimy także liczne bezpłatne szkolenia, spotkania oraz warsztaty.

Wprowadzone od 1 stycznia 2015 roku zmiany nakładają na biura rachunkowe oraz na płatników PIT (pracodawców) wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne (np. PIT-11, PIT-8C, PIT-4R). Od reguły przewidziano tylko nieliczne wyjątki.

Nowe zasady i obowiązki omówiono bardziej szczegółowo w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Czytaj więcej na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

 
Bezpłatne szkolenia dla Podatników
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
07.01.2015.

Małopolska Administracja Podatkowa serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w otwartych i bezpłatnych szkoleniach. Organizujemy m. in. szkolenia w zakresach takich jak: e-deklaracje, PIT przez internet, kasy fiskalne, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zmiany w przepisach podatkowych (PIT, CIT, VAT etc.).

Tylko w styczniu 2015 roku zaplanowaliśmy ponad 20 bezpłatnych szkoleń w całym województwie małopolskim! Nasze szkolenia odbywają się przez cały rok.

Aktualne informacje znajdziecie Państwo zawsze w zakładce "Bezpłatne szkolenia" w menu po lewej stronie - bezpośredni adres to:

www.is.krakow.pl/szkolenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od adresu zamieszkania i urzędu, w którym się rozliczają!

 
Ulga na dzieci - większa i bardziej dostępna
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
07.01.2015.

Ministerstwo Finansów przypomina, że z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. Szacuje się, że zmiany będą dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci. Zmiany w przyznawaniu ulgi na dzieci to ważny krok w polityce prorodzinnej rządu.

Zmiany poprawią sytuację tych podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne, w tym dla blisko połowy rodzin wielodzietnych, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet państwa dopłaci tym rodzinom, zwracając kwotę niewykorzystanej ulgi. Aby ulga nie stała się zniechęcającą do pracy i uzależniającą zapomogą, zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwrotu jest zatem opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie tych rodzin, w których praca, a nie zasiłek, jest sposobem utrzymania.

Na dodatkowe wsparcie w postaci zmienionej ulgi na dzieci będzie mógł liczyć ponad milion rodzin (ok. 1,8 mln podatników), w których wychowuje się ok. dwa miliony dzieci. Dzięki temu ponad 97 proc rodzin - płatników PIT - będzie mogło wykorzystać tę ulgę w pełni. Nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. To kontynuacja zmian z 2013 r., kiedy podwyższono ulgę na trzecie dziecko o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne o 100 proc. Stąd już w 2015 r. kwoty odliczenia będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko – 1.112,04 zł, na trzecie – 2.000,04 zł, a na każde kolejne 2.700 zł. Jest to związane z tym, że stopa ubóstwa jest najwyższa właśnie w rodzinach wielodzietnych i rośnie wraz z liczbą dzieci w rodzinie.

Czytaj całość na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Pobierz broszurę informacyjną pt. "Ulga na dzieci" (719 kB).

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 75