Strona startowa  
23.04.2014.
 Misja Izby Skarbowej w Krakowie
„Pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa ”
 
Wyślij PIT przez internet!
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
19.03.2013.
Wysłanie PIT-a przez internet to najszybszy, najprostszy a przy tym zupełnie darmowy sposób rozliczenia się ze skarbówką! Zobacz klip w serwisie YouTube promujący wysyłanie PIT-ów drogą elektroniczną:Odwiedź stronę www.e-deklaracje.gov.pl lub www.SzybkiPIT.pl

 
Masz wątpliwości podatkowe? Wejdź na www.szybkipit.pl
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
16.01.2014.

Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę internetową www.szybkipit.pl, która pomaga w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Każdy, kto wypełniając PIT ma problemy i wątpliwości, może je rozwiać z pomocą informacji zawartych na stronie. Ma ona do zaoferowania kalkulatory, wszystkie potrzebne formularze i broszury. Za jej pośrednictwem można też wysłać do swojego urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop. A co najważniejsze pozwala ona na kontakt z ekspertami podatkowymi z naszego resortu, którym można zadać bezpośrednio pytanie przez aplikację pytaniową.

Czytaj całość na stronie Ministerstwa Finansów.

 
Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
04.04.2014.

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony.

Zgodnie z ogólną zasadą przyjmuje się, że pojazdy samochodowe o dmc do 3,5 tony wykorzystywane są nie tylko biznesowo lecz również prywatnie. Podatnikowi przysługuje ograniczone do wysokości 50 proc. prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z tymi pojazdami. Pełne odliczenie (tj. w wysokości 100 proc.) będzie przysługiwało w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej.

Wprowadzono również system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji zmiany zasad wykorzystania przez podatnika pojazdu samochodowego.

Ministerstwo Finansów przygotowało obszerną broszurę, w której szczegółowo, wraz z licznymi przykładami, omówiono wprowadzone zmiany. Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami zawartymi w broszurze dostępnej na stronie Finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT/Wyjaśnienia i komunikaty oraz Broszury informacyjne.

Źródło: komunikat Ministerstwa Finansów

 
Bezpłatne szkolenia dla Podatników
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
29.01.2013.
Małopolska Administracja Podatkowa serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w otwartych i bezpłatnych szkoleniach. Organizujemy m. in. szkolenia w zakresach takich jak: e-deklaracje, PIT przez internet, kasy fiskalne, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zmiany w przepisach podatkowych.

Aktualne informacje znajdziecie Państwo zawsze w zakładce "Bezpłatne szkolenia" w menu po lewej stronie - bezpośredni adres to:

www.is.krakow.pl/szkolenia

Zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od adresu zamieszkania i urzędu, w którym się rozliczają!


 
"Czym skorupka za młodu nasiąknie...", czyli edukacja podatkowa młodzieży
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
01.03.2013.
Od wielu lat małopolska Administracja Podatkowa prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach zajęć prezentujemy zależność między podatkami, a wydatkami na cele publiczne. Podatki służą zaspokajaniu naszych wspólnych potrzeb takich jak np. bezpieczeństwo, edukacja, drogi, ochrona zdrowia, pomoc potrzebującym.

Zajęcia adresujemy do dzieci i młodzieży w różnym wieku. Przedszkolaki i młodsze dzieci zwiedzają urzędy, czasem wcielają się w rolę urzędników na sali obsługi mając możliwość pieczętować koperty do woli. W formie zabawy pokazujemy zasady działania kas fiskalnych, organizujemy konkursy na tematy podatkowe. Starsze dzieci zapoznajemy z podstawami systemu podatkowego w Polsce oraz uczymy jak prosto i szybko wysyłać deklaracje przez internet.

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy pracownicy małopolskich urzędów skarbowych przeprowadzili kilkanaście tego typu zajęć i lekcji. A już wkrótce planujemy kolejne.

Naszymi działaniami interesują się także media - polecamy bardzo ciekawą relację Sądeckiej Telewizji Internetowej pt. "To była dla nich dobra lekcja ekonomii" z zajęć edukacyjnych przeprowadzonych przez pracowników Urządu Skarbowego w Nowym Sączu dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 21 w Nowym Sączu.

Fotogaleria
Czytaj całość
 
Co zrobić w przypadku braku PIT-11 lub PIT-8C?
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
18.02.2014.

Do końca lutego płatnicy (w tym zakłady pracy) winni przesłać swoim pracownikom oraz m. in. osobom wykonującym na ich rzecz umowy o dzieło lub zlecenia imienne informacje o wysokości dochodu za 2013 r. (PIT-11), zawierające także informację o przychodzie, kosztach uzyskania przychodu, uwzględnionych przez płatnika, zaliczkach na podatek dochodowy pobranych przez płatnika oraz o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przekazanych przez płatnika z wynagrodzenia do organu rentowego. Do sporządzenia i przekazania do końca lutego podatnikowi informacji o wysokości przychodów zobowiązane są także podmioty nie będące płatnikami, a dokonujące np. wypłaty należności lub świadczeń zaliczonych do innych źródeł lub z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (PIT-8C).

Źródło: Komunikat Izby Skarbowej we Wrocławiu

Czytaj całość
 
Kto mieszka na parterze i nie korzysta z windy - nie płaci podatku
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
12.02.2014.

W związku z publikacjami medialnymi, Ministerstwo Finansów informuje, że lokatorzy, którzy mieszkają na parterze i w związku z tym są zwolnieni z wnoszenia opłat za korzystanie z windy, nie uzyskują nieodpłatnego świadczenia od spółdzielni mieszkaniowej. Tym samym osoby te nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT.

Jeśli statut spółdzielni przewiduje, że opłaty za korzystanie z windy dotyczą wyłącznie lokali położonych na piętrach, są to postanowienia generalne. Wszystkie osoby, które spełniają określone warunki, czyli w tym przypadku zajmują lokale na parterze, mogą korzystać ze zwolnienia z opłaty za korzystanie z windy. Tego rodzaju bonifikata w opłacie czynszu nie jest więc indywidualna i nie powoduje powstania przychodu.

W najbliższym czasie Minister Finansów dokona analizy wskazywanych przez media interpretacji indywidualnych, a w przypadku potwierdzenia ich nieprawidłowości, dokona ich zmian.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów.

 
Zachowanie terminu dla pism wysyłanych pocztą
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
06.02.2014.

W przypadku wysyłki pism do organów podatkowych termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. W takim przypadku data faktycznego wpływu pisma do organu podatkowego nie ma znaczenia.

W okresie trzech lat liczonych od dnia 01 stycznia 2013 r. obowiązki operatora wyznaczonego pełni wyłącznie Poczta Polska.

Zatem tylko pismo nadane w placówce Poczty Polskiej daje stronie gwarancję zachowania terminu dla składanych pism, w szczególności dla składanych środków zaskarżenia z zakreślonymi ustawowo terminami ich skutecznego wniesienia.

W przypadku nadania przesyłki za pośrednictwem innego operatora np. za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pomocą zagranicznej poczty terminem złożenia pisma jest faktyczna data wpływu danego pisma do organu, który jest adresatem przesyłki. Może się zatem zdarzyć, że przesyłka wpłynie już po ustawowym terminie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 października 2011r. Sygn. akt I SA/Kr 977/11:

Tylko pismo nadane w placówce Poczty Polskiej daje stronie gwarancję zachowania terminu. W przypadku, gdy pismo wysyłane jest za pośrednictwem prywatnego kuriera (bądź złożone w placówce pocztowej za granicą), aby został zachowany termin, musi ono fizycznie wpłynąć przed jego upływem. Bez znaczenia pozostaje data nadania pisma w firmie kurierskiej.*

Podstawa prawna: art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 178 ust. 1 prawa pocztowego

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 50