Strona startowa  
20.08.2014.
 Misja Izby Skarbowej w Krakowie
„Pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa ”
 
Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
19.08.2014.

Ministerstwo Finansów uruchomiło centralny Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Od wczoraj można korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania - częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

Natomiast portal w części zalogowanej, który jest w tej chwili w przygotowaniu, będzie stanowił bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, a konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Rejestracja na portalu umożliwi nie tylko przesyłanie deklaracji z konta, ale także możliwość elektronicznego odbierania i składania pism z i do organów podatkowych, przeglądania złożonych deklaracji oraz statusu prowadzonych spraw.

Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.

Źródło: komunikat Ministerstwa Finansów.

 
Małopolanie przekazali 44,5 mln zł z 1% podatku
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
08.08.2014.

Ponad 775 tys. mieszkańców województwa małopolskiego przekazało 1 proc. swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Małopolanie obdarowali pond 3 tys. różnych organizacji, przekazując im rekordową kwotę niemal 44,5 miliona złotych.

Podczas tegorocznej akcji zeznań przybyło podatników, którzy przekazali 1 proc. płaconego przez siebie podatku organizacjom pożytku publicznego. W porównaniu do danych z roku 2012 jest to niemal o 13 tys. osób więcej.

Coroczny wzrost liczby podatników przekazujących 1 proc. podatku w województwie małopolskim prezentuje poniższy wykres.

W tym roku łączna kwota darowizn 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wzrosła o blisko 3 miliony złotych w porównaniu do roku 2012. W zeznaniach podatkowych za 2012 r. podatnicy przekazali organizacjom 41,5 miliona złotych, a w zeznaniach za 2013 r. była to już kwota 44,5 miliona złotych.

Poniższy wykres prezentuje wzrost kwoty z 1 proc. podatku dochodowego, która zostanie przekazana organizacjom charytatywnym.

Podatnicy coraz chętniej przekazują na rzecz organizacji pożytku publicznego część swojego podatku dochodowego. Dokonanie darowizny 1 proc. podatku jest bardzo proste i polega wyłącznie na wpisaniu do swojego rocznego zeznania podatkowego numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji oraz wysokości kwoty na jej rzecz. Z każdym rokiem chętnych, którzy chcą wspomóc organizacje charytatywne jest coraz więcej, a łączna kwota przekazywana organizacjom stale rośnie.

 
Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
05.08.2014.

kasa fiskalna Ochrona uczciwych przedsiębiorców w istotnych obszarach usług o charakterze „detalicznym" oraz interesów konsumentów to najważniejsze założenia projektowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, lekarzy i dentystów.

Ministerstwo Finansów proponuje objąć obowiązkiem stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, podatników świadczących usługi: prawnicze, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, gastronomiczne oraz napraw pojazdów samochodowych. Przedsiębiorcy świadczący te usługi dołączą zatem do przedsiębiorców, którzy już teraz stosują kasy rejestrujące bez względu na obroty, takich jak taksówkarze czy podmioty świadczące przewozy pasażerskie w komunikacji samochodowej.

Czytaj całość na stronie Ministerstwa Finansów.

 
MF nie pobiera opłat za rejestrację w Centralnym Rejestrze Podmiotów
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
07.07.2014.

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

CRP KEP służy:

1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

    a) ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

b) z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;

2) weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę w podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Źródło: komunikat Ministerstwa Finansów

 
Relacja ze spotkania w sprawie kas fiskalnych w Zakopanem
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
03.07.2014.

Zdjęcie ze spotkaniaWe wtorek 1 lipca br. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Zakopanem odbyło sie spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej z powiatu tatrzańskiego. Przedstawiciele administracji podatkowej omówili zasady ewidencjonowania obrotów i stosowania kas oraz konsekwencje niewydawania paragonów fiskalnych.

W spotkaniu wzięli udział Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem Pani Agnieszka Mozoła, Rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Krakowie Pan Konrad Zawada, Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego w Zakopanem Pani Lucyna Kubina, Oskarżyciel Skarbowy Pani Monika Koza, Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Analiz i Planowania Pan Dominik Kadłub.

Gastronomia jest oceniania jako branża podwyższonego ryzyka w obszarze stosowania kas fiskalnych i wydawania paragonów. W związku z tym zakopiańska administracja podatkowa będzie angażować większe niż dotychczas siły do kontroli tego obszaru. W najbliższym czasie należy spodziewać się przekształcenia charakteru działań fiskusa z dotychczasowych sezonowych „akcji”, na działanie o charakterze ciągłym. Planowana jest również weryfikacja prowadzonej dotychczas polityki karnej w tym zakresie, co może oznaczać większą niż dotychczas dotkliwość sankcji w przypadku ujawnienia nieprawidłowości. Podstawowym celem działań zakopiańskiej skarbówki jest doprowadzenie do wyeliminowania występujących dzisiaj nieprawidłowości, nie zaś ukaranie jak największej grupy przedsiębiorców wysokimi karami, co w istotnej mierze zależy od nich samych.

W dalszej części spotkania poszczególni prelegenci przedstawili i omówili następujące zagadnienia:

  • działania fiskusa w zakresie ochrony uczciwej konkurencji,
  • podstawy prawne dotyczące obowiązku rejestracji obrotu za pomocą kas rejestrujących,
  • zasady prawidłowego ewidencjonowania obrotu i wydawania paragonów fiskalnych
  • konsekwencje karno-skarbowe i podatkowe wynikające z braku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących,
  • działania organów podatkowych w stosunku do branży gastronomicznej.

W trakcie spotkania był również czas na pytania ze strony przedsiębiorców, na które przedstawiciele administracji udzielili obszernych odpowiedzi.

Było to już drugie z cyklu spotkań informacyjnych o kasach fiskalnych dla branży gastronomicznej organizowanych przez małopolską administrację skarbową. Poprzednie odbyło się w 12 czerwca br. w Krakowie.

 
Przyjazny urząd skarbowy wybrany
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
17.06.2014.

Wręczenie dyplomów BCC Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, Urząd Skarbowy w Proszowicach i Urząd Skarbowy w Wieliczce to tegoroczni laureaci konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.

Małopolska Loża Business Centre Club podsumowała wyniki ankiet wypełnianych przez przedsiębiorców w ramach XII edycji współzawodnictwa o miano przyjaznego fiskusa.

Dnia 16 czerwca br. w Małopolskiej Loży Business Centre Club odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. W spotkaniu udział wzięli Kanclerz Małopolskiej Loży BCC Pan Marek Piwowarczyk, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie Pan Tomasz Sokolnicki, Wicedyrektor Izby Skarbowej w Krakowie Pan Emil Chojnacki oraz naczelnicy wszystkich małopolskich urzędów skarbowych.

Business Centre Club wspólnie z Ministerstwem Finansów w 2003 r. zainicjował konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, aby wyróżniać urzędy, które charakteryzują się dobrą organizacją pracy i kompetentną kadrą.

Zdaniem autorów konkursu, urzędy, w których przedsiębiorca może liczyć na fachową pomoc i obsługę w życzliwej atmosferze, powinno się nagradzać, a tym samym przyczyniać do upowszechniania wysokich standardów obsługi.

 
Ponad 5 mln deklaracji PIT przez internet
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
02.05.2014.

Szósta edycja ogólnopolskiej akcji Szybki PIT zakończyła się kolejnym rekordem. Do północy 30 kwietnia do urzędów skarbowych przesłano 5 193 246 elektronicznych PIT-ów. Liczba ta obejmuje elektroniczne formularze PIT-28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT-16, 16A i 19A, zarówno z kwalifikowanym podpisem, jak i bez niego. To o 1 636 039 więcej niż rok temu i prawie 200 tys. więcej niż zakładaliśmy.

Liczba PIT-ów elektronicznych rośnie z roku na rok. W 2008 r. z tej możliwości skorzystało niespełna 400 osób. Możliwość składania deklaracji PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wprowadzona w kwietniu 2009 r. miała decydujące znaczenie dla upowszechnienia składania zeznań podatkowych przez Internet. W 2010 r. elektroniczne deklaracje PIT złożyło już 320 tys. osób. Wprowadzane z roku na rok nowe ułatwienia zachęcały kolejnych podatników. W 2011 r. już ponad milion podatników skorzystało z tej formy. W 2012 r. liczba PIT-ów złożonych za pośrednictwem systemu e-deklaracje wzrosła do ponad 2 milionów, a w 2013 r. w ten sposób deklaracje wysłało ok. 3,5 miliona osób. W tym roku system e-deklaracje przyjął rekordową liczbę 5 mln 193 tys. 246 elektronicznych PIT-ów.

Taka liczba zeznań to także efekt kampanii prowadzonej przez resort finansów promującej rozliczanie się on-line z urzędem skarbowym. Na potrzeby akcji uruchomiono stronę www.szybkipit.pl, stanowiącą bazę wiedzy o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Strona zawierała m.in. informacje o skali podatkowej i limitach odliczeń, broszury informacyjne i formularze podatkowe, tak aby jak najbardziej ułatwić podatnikom złożenie PIT. Od stycznia do kwietnia stronę odwiedziło ponad 324 tys. osób, uzyskując odpowiedź na prawie 6500 pytań zadanych ekspertom za pośrednictwem aplikacji pytaniowej. Całkowita liczba odsłon strony przekroczyła 1 250 tys.

Z e-deklaracji korzystają osoby ze wszystkich grup wiekowych. W tym roku najwięcej e-PITów wpłynęło od osób w wieku od 31 do 40 lat. Spory odsetek to jednak osoby w średnim wieku i starsze – podatnicy pomiędzy 41-50 oraz 51-60 rokiem życia stanowią ok. 35 proc. ogółu wszystkich rozliczających się przez Internet, a ponad 8 proc. ogółu zeznań przesłały osoby w wieku 61-70 lat. Kilkadziesiąt tysięcy e-PITów wpłynęło od osób powyżej 80. roku życia.

Źródło: komunikat Ministerstwa Finansów.

 
Realizacja Programu e-Podatki a zmiany w polskiej administracji podatkowej
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
02.12.2013.

Nowe usługi dla podatników i związane z nimi korzyści oraz stan realizacji programu e-Podatki to główne tematy spotkania Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Tomasza Sokolnickiego z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców i innych podatników, które odbyło się 27 listopada 2013 r.  

Program e-Podatki, na który składają się realizowane przez Ministerstwo Finansów trzy projekty: e-Podatki, e-Deklaracje 2 i e-Rejestracja, to działania organizacyjne, legislacyjne i informatyczne zmierzające do transformacji polskiej administracji podatkowej i wyposażenia jej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Dyrektor Sokolnicki przedstawił jego najważniejsze założenia, czyli zwiększenie skuteczności realizacji zadań publicznych, szczególnie dzięki poprawie ściągalności podatków oraz zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych. Docelowo „e-Podatki" mają zmniejszyć koszty funkcjonowania systemu podatkowego tak po stronie administracji, jak i podatników oraz płatników do wielkości średniej dla państw OECD.

Najważniejsze przyszłe korzyści z wdrożenia Programu E-Podatki dla Podatników:

  • wstępne wypełnianie rocznych PIT-ów przez skarbówkę – koniec z poszukiwaniem PIT-ów otrzymanych od pracodawców i z kłopotliwym obliczaniem poszczególnych kwot – wdrożenie od 2015 roku;
  • likwidacja zaświadczeń o wysokości osiągniętych dochodów składanych do ośrodków pomocy społecznej - dane między tymi instytucjami będą wymieniane elektronicznie bez udziału podatnika;
  • utworzenie internetowego portalu podatnika - każdy będzie mógł sprawdzić stan własnych rozliczeń z fiskusem – wdrożenie od 2016 roku.

Dla przedsiębiorców istotne będą także:

  • dalsze uproszenie i przyspieszenie procesu rejestracji firm;
  • powszechne wdrożenie elektronicznych deklaracji PIT-11od 1 stycznia 2015 roku wszystkie firmy zatrudniające powyżej 5 osób będą miały obowiązek przesyłać deklaracje PIT-11 w formie elektronicznej (termin pozostaje bez zmian – do końca lutego). Dla małych firm pozostawiono możliwość składania papierowych PIT-11 jednak w terminie do 31 stycznia.

Zobacz też:

Informacja dla płatników podatku dochodowego na stronie e-Deklaracje.gov.pl (PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-R, PIT-8C, itp.)

Do pobrania:


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 54