Strona startowa  
29.08.2015.
 Misja Izby Skarbowej w Krakowie
„Pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa ”
 
Tarnów: Minister Finansów prezentuje udogodnienia dla Podatników
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
18.08.2015.

Konferencja Ministra Finansów w Tarnowie - stół prezydialny, od lewej Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie Tomasz Sokolnicki, Minister Finansów Mateusz Szczurek, Zastępca Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie Halina Zdońska, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie Dariusz Kanke-Modelski W poniedziałek 17 sierpnia 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9B Minister Finansów Pan Mateusz Szczurek spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami. Konferencja poświęcona była zmianom w Administracji Podatkowej, w tym wdrożeniu Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika, którego najważniejszymi elementami są utworzenie centrów obsługi oraz powołanie asystentów podatnika. W centrach obsługi podatnicy będą mogli załatwić sprawy związane z podatkami oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Asystenci podatnika pomogą początkującym przedsiębiorcom w uzyskaniu wiedzy podatkowej. W drugiej części spotkania Minister Finansów odpowiedział na pytania przedsiębiorców.

Spotkanie Ministra Finansów z przedsawicielami organizacji skupiających Przedsiębiorców - ogólny widok sali W tym samym dniu Minister Finansów odwiedził także lokalizacje dwóch kolejnych centrów obsługi w urzędach skarbowych w Bochni i Nowym Targu. We wtorek 18 sierpnia br. w godzinach przedpołudniowych Minister Finansów spotkał się w siedzibie Izby Skarbowej w Krakowie przy ul. Wiślnej z przedstawicielami organizacji skupiających przedsiębiorców z Krakowa. Celem również i tego spotkania było przybliżenie nowego Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika.

W Małopolsce od 1 września zostaną uruchomione pierwsze cztery centra obsługi: w Urzędzie Skarbowym Kraków-Nowa Huta, w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie, w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu i w Urzędzie Skarbowym w Bochni.

Centrum obsługi to możliwość załatwienia wielu spraw w jednym miejscu. Zapewni kompleksową obsługę klientów w zakresie bieżących spraw, którymi zajmuje się Administracja Podatkowa. Dodatkowo będzie można tam złożyć dokumenty ZUS (dotyczące płatników składek), złożyć podania i deklaracje akcyzowe oraz załatwić sprawy związane z rejestracją w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) i obsługą systemu e-PUAP.

W zakresie składanych podań i deklaracji oraz wydawanych zaświadczeń i udzielanych wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego obsługa w centrach prowadzona będzie niezależnie od miejsca zamieszkania czy miejsca prowadzenia działalności przez podatników – w tych kwestiach przestanie obowiązywać tzw. właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego.

Konferencja Ministra Finansów w Tarnowie - ogólny widok sali Nowe centra oznaczają jeszcze szybszą i bardziej komfortową obsługę klientów, zgodną z przyjętymi jednolitymi standardami, uwzględniającą indywidualne podejście do klienta.

W całym kraju w pierwszym etapie planowane jest uruchomienie 50 takich centrów obsługi.

Pilotażowo od 1 września 2015 r. w 4 centrach obsługi w woj. małopolskim działalność rozpocznie 8 asystentów podatnika. Jest to usługa dedykowana mikroprzedsiębiorcom, a świadczona będzie przez pierwsze półtora roku prowadzenia działalności. Asystenci podatnika to pomoc w uzyskaniu rzetelnej wiedzy podatkowej na start w biznesie.

Do zadań asystenta podatnika należało będzie: pomoc przedsiębiorcy w pokonywaniu pojawiających się trudności związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej, udzielanie pomocy w indywidualnych sprawach przedsiębiorcy i realizacji przez niego obowiązków podatkowych, informowanie o terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, udzielanie ogólnych informacji o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i ZUS.

Od 1 stycznia 2016 r. asystenci podatnika będą już funkcjonowali we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce.

 
Nieczynna kasa w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto
Redaktor: Redaktor Serwisu   
29.07.2015.
W związku z planowanym remontem Sali Obsługi w okresie od 5 do 26 sierpnia 2015 r. będzie nieczynna kasa prowadzona przez Łącki Bank Spółdzielczy w Urzędzie Skarbowym Kraków-Stare Miasto przy ul. Grodzkiej 65.
 
Za utrudnienia bardzo przepraszamy, jednocześnie informując, że usługi kasowo-bankowe bez pobierania prowizji przez Łącki Bank Spółdzielczy świadczone są w Urzędach Skarbowych przy ul. Rzemieślniczej 20 oraz przy ul. Krowoderskich Zuchów 2 w Krakowie.
 
Oferty praktyk dla studentów
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
24.07.2015.

Izba Skarbowa w Krakowie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą, która jest dostępna na stronie: oferty.praca.gov.pl Każde z zamieszczonych na podanej stronie ogłoszeń o praktyce w Izbie Skarbowej w Krakowie, zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych (poniższe linki otwierają nowe okno w serwisie zewnętrznym):

 1. praktykant na stanowisku ds. komunikacji;
 2. praktykant na stanowisku ds. wsparcia zarządzania;
 3. praktykant na stanowisku ds. orzecznictwa podatkowego;
 4. praktykant na stanowisku ds. logistyki;
 5. praktykant na stanowisku ds. obsługi kadr.

Poza praktykami oferowanymi przez Izbę, na stronie: oferty.praca.gov.pl dostępnych jest kilkadziesiąt propozycji praktyk studenckich oferowanych przez urzędy skarbowe województwa małopolskiego. Dla uzyskania dostępu do tych ofert konieczne jest wybranie w zakładce: RODZAJ PROPOZYCJI → kategorii: PRAKTYKA STUDENCKA oraz w zakładce: DODANE PRZEZ → podmiotu: IZBA SKARBOWA W KRAKOWIE. Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Studentów zainteresowanych ofertami praktyk w Izbie Skarbowej w Krakowie oraz uzyskaniem dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 12 25 57 372 oraz mailowo na adres: praktyki1201@mp.mofnet.gov.pl

 
List otwarty do przedsiębiorców
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
22.07.2015.

Z początkiem wakacji Ministerstwo Finansów rozpoczęło letnią edycję paragonowej akcji edukacyjnej pod hasłem: „Nie daj się oszukać, Sprawdź paragon". Prowadzona cyklicznie od kilku lat akcja „Weź Paragon" odwołuje się do takich wartości jak uczciwości współodpowiedzialność za państwo. Jej cel jest prosty – uświadomienie Polakom, jak ważna jest ich rola w kształtowaniu uczciwego obrotu gospodarczego.

Tegoroczna kampania, oprócz zachęcania konsumentów do odbierania paragonów od sprzedawców towarów i usług, ma również na celu zwrócenie uwagi na to, że nie każdy wydawany paragon jest fiskalnym potwierdzeniem zrealizowanej operacji. Problem paragonów niefiskalnych dotyka w szczególności branży gastronomicznej, a oszuści unikający płacenia podatków przyczyniają się do rozwoju szarej strefy.

Akcja skierowana jest przede wszystkim do konsumentów, bo to właśnie konsumenci proszą - lub nie o paragony. Ponieważ unikanie opodatkowania ma negatywny wpływ nie tylko na stan finansów publicznych, ale także na konkurencję w poszczególnych branżach, dlatego chcielibyśmy zachęcić Państwa - Przedsiębiorców do włączenia się w działania wspierające gospodarkę narodową i równą konkurencję na rynku. Zachęcamy do aktywnego włączania się do akcji. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność edukacyjna. (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Do pobrania:
List otwarty do przedsiębiorców (plik PDF, 410 kB).

Źródło:
Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

 
Dochody z Uber podlegają opodatkowaniu
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
10.07.2015.

W związku z rosnącą popularnością aplikacji mobilnej Uber Ministerstwo Finansów informuje, że dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem tej aplikacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Obowiązek zapłaty podatku od uzyskanych dochodów powstaje niezależnie od spełnienia warunków do wykonywania działalności gospodarczej przewidzianych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm).

Oznacza to, że niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź obowiązku uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób nie ma wpływu na powstanie i zakres obowiązków podatkowych.

Osoby fizyczne osiągające dochody z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Uber powinny samodzielnie wypełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

 
„Nie daj się oszukać - sprawdź paragon” – startuje kolejna odsłona akcji!
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
07.07.2015.

Zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych – to cel akcji „Nie daj się oszukać - sprawdź paragon". Tegoroczna nowa odsłona prowadzonej od lat przez Ministerstwo Finansów akcji „Weź paragon" rusza w lipcu.

Chcemy zwrócić uwagę, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących.

„Zjawisko to nie jest powszechnie znane, ma jednak negatywny wpływ nie tylko na kondycję całego społeczeństwa jako odbiorcy usług finansowanych przez państwo, jak edukacja czy bezpieczeństwo, ale również na uczciwą konkurencję w poszczególnych branżach. Stąd decyzja o rozszerzeniu zakresu kampanii paragonowej" – mówi wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna. "Wierzę, że nasza akcja będzie cieszyć się dużym społecznym zainteresowaniem, bo propaguje takie wartości jak uczciwość i współodpowiedzialność za państwo" – dodaje.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie stanowiące, że w przypadku świadczenia takich czynności jak np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, prawnicze, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne konieczne jest stosowanie kas rejestrujących. Niemniej jednak przy wprowadzaniu wymogu bezwzględnego ewidencjonowania zdecydowano się na wprowadzenie okresu przejściowego na zainstalowanie kasy (2-3 miesięcy od rozpoczęcia ich wykonywania). Oznacza to, że podatnik nowootwierający działalność gospodarczą np. w zakresie usług fryzjerskich (który nie prowadził wcześniej w ogóle działalności) ma 2-3 miesięcy (w zależności od tego kiedy w miesiącu dokona pierwszej czynności) na zainstalowanie kasy.

Dlatego dziś zwracamy uwagę konsumentów nie tylko na egzekwowanie paragonu – prosimy również o jego sprawdzenie. Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, takie jak:

 • centralnie umieszczony napis paragon fiskalny;
 • NIP wystawcy, jego nazwę i adres;
 • nazwę towaru lub świadczonej usługi;
 • cenę;
 • logo i numer unikatowy kasy.

Czytaj całość - komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

 
Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej - od 1 lipca 2015 r.
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
01.07.2015.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się odejść od modelu właściwości miejscowej na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej będzie polegać na tym, że wyznaczone biura będą udzielać informacji telefonicznych i interpretacji podatkowych w wybranych podatkach. Dla podatników w województwie małopolskim zmiany formalne nie spowodowały jak na razie praktycznych zmian w miejscu występowania o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Wnioski z Małopolski dotyczące wszystkich rodzajów podatków składa się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. (poz. 644) opublikowano nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji ORD-IN (6).

Formularze wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN można pobrać ze strony internetowej Krajowej Informacji Podatkowej (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Więcej informacji na ten temat w komunikacie Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

 
Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
29.06.2015.

Od 26 czerwca br. podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" (link otwiera nowe okno w innym serwisie) jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.

Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu.

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" (link otwiera nowe okno w innym serwisie) jest dostępna na Portalu Podatkowym. Utworzenie Portalu Podatkowego – nowego kanału komunikacji administracji podatkowej z podatnikami, daje możliwość udostępniania usług, które pozwalają podatnikowi m.in. na elektroniczną weryfikację różnych informacji.

Portal Podatkowy i jego funkcjonalności są dostępne również na urządzeniach mobilnych, które posiadają zainstalowane kompatybilne przeglądarki. Umożliwi to praktycznie weryfikację podatnika w VAT z każdego miejsca.

Żródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 99