Repozytorium materiałów zgromadzonych w toku kontroli zewnętrznych w Izbie Skarbowej w Krakowie w latach 2005-2016 oraz Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie w latach 2016-2017